Blog

Blog

Ebeveynler İçin: Çocuğunuzun Gözlüğünü Kullanmaya Alışmasını Nasıl Sağlayabilirsiniz?

Ebeveynler İçin: Çocuğunuzun Gözlüğünü Kullanmaya Alışmasını Nasıl Sağlayabilirsiniz?

Bu blog yazısında, çocuğunuzun gözlük kullanmaya alışmasını sağlayacak bazı ipuçlarını paylaşacağız.


Çocuklar ve Gözlük: Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

Çocuklar ve Gözlük: Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

Bu yazımızda, Picco olarak çocukların karşılaştığı yaygın gözlük sorunlarına ve bu sorunlara pratik çözümler sunacağız.


Ebeveynler İçin: Çocuğunuz İlk Kez Gözlük Takacaksa Bilmeniz Gerekenler

Ebeveynler İçin: Çocuğunuz İlk Kez Gözlük Takacaksa Bilmeniz Gerekenler

Çocuğunuz ilk kez gözlük takacaksa çeşitli konularda onu desteklemeniz ve süreci yönetmeniz gerekebilir. İşte bilmeniz gerekenler...


Çocuklar İçin Güneş Gözlüğü Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Çocuklar İçin Güneş Gözlüğü Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Bu yazıda, çocuklarınız için doğru güneş gözlüğünü seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ele alacağız.


Çocuklarda Miyop (Uzağı Görememe) ile Başa Çıkma: Gözlükler Nasıl Yardımcı Olabilir

Çocuklarda Miyop (Uzağı Görememe) ile Başa Çıkma: Gözlükler Nasıl Yardımcı Olabilir

Doğru yaklaşımlarla miyopinin etkilerini azaltmak ve çocuğunuzun göz sağlığını korumak mümkündür. Bu yazımızda, çocuklarda miyopi ile başa çıkmanın yollarını ve gözlüklerin nasıl yardımcı olabileceğini ele alacağız.


Okul Başarısında Göz Sağlığının Rolü

Okul Başarısında Göz Sağlığının Rolü

Göz sağlığı ve görme yeteneği, öğrenme sürecinde kritik bir rol oynar. Biz de bu blog yazımızda okul başarısında göz sağlığının rolünü konu alıyoruz.


Okul Öncesi Çocuklarda Göz Muayeneleri ve Görme Gelişimi

Okul Öncesi Çocuklarda Göz Muayeneleri ve Görme Gelişimi

Bu yazıda, okul öncesi çocuklarda göz muayenelerinin önemi, görme gelişimi ve ailelerin bilmesi gerekenler hakkında detaylı bilgi veriyoruz.


Çocuk Gözlük Çerçevelerinin Seçimi: Uzman Rehberi

Çocuk Gözlük Çerçevelerinin Seçimi: Uzman Rehberi

Çocukların gözlük seçimi, görme sağlıklarını korumak ve geliştirmek için hayati bir adımdır. Bu süreçte doğru çerçevenin seçilmesi, çocuğun gözlüğü rahatlıkla ve düzenli olarak kullanmasını sağlar. Picco olarak, çocuklar için en uygun gözlük çerçevelerinin nasıl seçileceğine dair kapsamlı bir rehber hazırladık. İşte dikkate almanız gereken önemli noktalar:


Gözlük Kullanımında Çocukları Teşvik Etmenin Yolları

Gözlük Kullanımında Çocukları Teşvik Etmenin Yolları

Görme sorunlarının erken yaşta tespit edilip düzeltilmesi, çocukların akademik ve sosyal yaşamlarında önemli farklar yaratabilir. Ancak çocukları gözlük kullanmaya ikna etmek her zaman kolay olmayabilir. İşte çocukları gözlük kullanımına teşvik etmenin yolları...


Dijital Çağda Çocuk Göz Sağlığı: Alınabilecek Önlemler

Dijital Çağda Çocuk Göz Sağlığı: Alınabilecek Önlemler

Dijital dünyanın hızla büyümesiyle birlikte, çocuklarımızın günlük hayatında ekranlar artık kaçınılmaz bir yer tutuyor. Eğitimden eğlenceye, sosyal iletişimden bilgi edinmeye kadar birçok alan ekranlar aracılığıyla şekilleniyor. Ancak bu yeni düzen, çocuklarımızın göz sağlığı için bazı riskler taşıyor.


Çocuklarda Göz Sağlığı: Erken Teşhisin Önemi

Çocuklarda Göz Sağlığı: Erken Teşhisin Önemi

Göz sağlığı, çocukların gelişimi ve öğrenmesi için hayati önem taşıyor. Bu blog yazımızda, çocuklarda göz sağlığının korunması ve erken teşhisin önemi üzerine odaklanacağız. Picco olarak çocuklarınızın göz sağlığını korumak bizim için öncelik taşıyor. 


Çocuklarda Gözlük Kullanımının Önemi

Çocuklarda Gözlük Kullanımının Önemi

Çocuklara örneklendirmeler yapılmalı, çıplak ayakla yürünemeyeceği gibi eğer gözlük olmazsa kaliteli göremeyeceği de anlatılmalıdır. Bugüne kadar yapılan istatistiklerde, gözlük kullanması gereken çocukların bu ihtiyaçlarının fark edilmemesiyle onların, daha pasif, içe dönük, nevrotik yapılı oldukları ve sosyal olarak kendilerini izole ettikleri gözlemlenmiştir.


Doğru Bilinen Yanlışlar

Doğru Bilinen Yanlışlar

Yakından okumak ya da televizyon seyretmek gözleri bozar mı? Bu doğru değildir, çocukların kol mesafeleri daha kısa olduğundan ve yakına uyum kapasiteleri de yüksek olduğundan okumak için yakında tutarlar.


Çerçeve Seçiminde Yapılan Hatalar

Çerçeve Seçiminde Yapılan Hatalar

Pahalı demek iyi demek değildir. En iyi gözlük çerçevesi yüz ve burun yapısına uygun olan ve ağır olmayan gözlüklerdir.


Çocuklarda Çerçeve Seçimi

Çocuklarda Çerçeve Seçimi

Ço­cuk­la­rın bu­run ke­mik­le­ri he­nüz ge­li­şi­mi­ni ta­mam­la­ma­dı­ğı için çer­çe­ve­nin mer­ke­zi ağır­lı­ğı bir si­li­kon des­tek­le bu­ru­na çe­pe­çev­re ya­yıl­ma­lı, nok­ta­sal te­mas­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.


Çocuklarda Göz Sağlığı

Çocuklarda Göz Sağlığı

Ço­cuk­lar­da gör­me bo­zuk­lu­ğu nor­mal al­gı­la­ma, ile­ti­şim, öğ­ren­me, sos­yal et­ki­le­şim, vü­cut ve den­ge ge­li­şi­mi­nin tüm ba­sa­mak­la­rı­nı olum­suz et­ki­le­ye­bil­mek­te­dir.


BPA Free Ne Demek?

BPA Free Ne Demek?

BPA free ne demek, BPA içermez ne anlama geliyor, derseniz kısaca sağlığa zararlı BPA maddesini yani Bisphenol-A kimyasal bileşenini içermeyen ürünlerin üzerinde bunu belirten ifadedir diyebiliriz.